Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest to zbiór technik leczących, albo pomagających w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychoterapia różni się od medycznych metod leczenia tym, że głównym czynnikiem wpływającym na poprawę kondycji psychicznej pacjenta, jest kontakt międzyludzki. [...] Psychoterapię można przeprowadzać indywidualnie, albo jako system (może być to psychoterapia małżeńska, grupowa). Czytaj więcej...

Jąkanie - problem również psychologiczny

Przyczyny jąkania mogą być różne -od neurologicznych, związanych z dysfunkcjami aparatu mowy, po czynniki psychologiczne. Niezależnie jednak od tego, jakie jest źródło problemu dziecka, zawsze boryka się ono z całym zespołem problemów natury emocjonalnej, które towarzyszą jąkaniu i które mogą - i bardzo często  - wpływają na rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dziecka z problemem. Czytaj więcej...

Psychoterapia systemowa

Z założenia psychoterapia systemowa przyjmuje, że zachowanie jednostki ma wpływ na reakcje na zachowania innych osób z systemu (czyli rodziny, małżeństwa). Doskonałym przykładem na to może być buntownicze zachowanie dziecka względem rodziców, którzy np. ciągle się kłócą i źle do siebie odnoszą. Zachowania dziecka nie da się zmienić, dopóki rodzice nie przestaną się sprzeczać między sobą. Czytaj więcej...